Reference                                                                                                            


    Název akce:  Veřejná čerpací stanice Nová Ves pod Pleší

    Investor:  Betra-Oil s. r. o.

    Kontakt:  p. P. Moudrý   mob. 601 227 476

   Provedené práce: Celková výstavba

   Rok realizace:  2004

   Název akce:  Energetický zdroj 12MW Mladá Boleslav

   Investor:  BIO Petrol a. s.

   Kontakt:  p. J. Školník    mob. 602 335 301

   Provedené práce:  Celková výstavba

   Rok realizace: 2004

   Název akce:  Trafostanice 22/0,4kV  400kVA

   Investor:  B-Etha Czech s. r. o.

   Kontakt:  p. M. Smolík   mob. 601 202 000

   Provedené práce:  Celková výstavba

   Rok realizace: 2005

   Název akce:  Technologie lihovaru

   Investor:  B-Etha Czech s. r. o.

   Kontakt:  p. M. Smolík   mob. 601 202 000

   Provedené práce:  Celková rekonstrukce

   Rok realizace: 2005/2006

 

   Název akce:  Technologie úpravy olejů

   Investor:  Bio Component Moravia s. r. o.

   Kontakt:  Ing. J. Lichtenberg   mob. 776 666 604

   Provedené práce:  Dodávka technologie

   Rok realizace: 2007              

   Název akce:  Energetický zdroj 1MW

   Investor:  Bio Component Moravia s. r. o.

   Kontakt:  Ing. J. Lichtenberg   mob. 776 666 604

   Provedené práce:  Celková výstavba

   Rok realizace: 2008                

   Název akce:  Fotovoltaická elektrárna,mobilní zdroj 1kW

   Investor:  Ekobiochem s. r. o.

   Kontakt:  pí. M. Černá   mob. 722 655 049

   Provedené práce:  Dodávka technologie+montáž

   Rok realizace: 2008

   Název akce:  Fotovoltaická elektrárna 30kW

   Investor:  Betra-Oil s. r. o.

   Kontakt:  p. P. Moudrý   mob. 601 227 476   tel./fax 318 581 927

   Provedené práce:  Celková výstavba

   Rok realizace: 2008

  Název akce:  Fotovoltaická elektrárna 100kW

  Investor:  Pavel Pleiner

  Kontakt:  p. P. Pleiner   mob. 603 256 084

  Provedené práce:  Projekt+studie proveditelnosti

  Rok realizace: 2009

  Název akce:  Fotovoltaická elektrárna 100kW

  Investor:  Pavel Pleiner

  Kontakt:  p. P. Pleiner   mob. 603 256 084

  Provedené práce:  Celková výstavba

  Rok realizace: 2009

  Název akce:  Fotovoltaická elektrárna 500kW

  Investor:  T.K. Magdalena o.p.s.

  Kontakt:   p. P. Hrbek   mob. 736 707 353

  Provedené práce:  Projekt+studie proveditelnosti

  Rok realizace: 2009

  Název akce:   Kogenerační jednotka 150/400kW

  Investor:  T.K. Magdalena o.p.s.

  Kontakt:   p. P. Hrbek   mob. 736 707 353

  Provedené práce:  Projekt+studie proveditelnosti

  Rok realizace: 2009

Název akce: Fotovoltaická střecha PREFA + větrná elektrárna

Rakovník

Investor: Jan Korf

Kontakt: p. J. Bartakovicz   mob.  725 794 520

Provedené práce: FVE 3 kVp, Zařízení pro akumulaci a napájení RD

Větrná elektrárna jako záložní zdroj pro FVE

Rok realizace: 2010 

Název akce: Fotovoltaika Stožec

Investor: BUSSMARK, s. r. o.

Kontakt:    Ing. Miroslav Kopečný   mob. 721 871 084

Provedené práce: FVE 1,4 MW, Trafostanice 2x 1000 kVA

Rozvodna VN 22kV, Rozvodna NN, Telemetrie RTU pro ČEZ

Rok realizace: 2010 / 2011