Vítejte na našem webu                 

                                                                                                                                                        

Společnost PO AGRO XXL, a.s. byla založena 30.4.2004 skupinou českých
odborníků z oboru strojního inženýrství, chemie, elektrotechniky, jaderné
techniky a zemědělství.
Cílem bylo vytvořit konkurenceschopného dodavatele technologií pro
průmyslové aplikace v širokém spektru záběru, zejména energetice,
potravinářské výrobě, obnovitelných zdrojích energií a zpracovatelském průmyslu.
Vzhledem k požadavkům zákazníků se zaměřujeme i na rekonstrukce
stávajících zařízení a jejich úpravy v souladu s platnou legislativou.

 

Od svého vzniku realizovala společnost zakázky pro tuzemské
partnery po celé republice. Navrhli, dodali a uvedli jsme do provozu
zařízení na zpracování olejnin, autorsky vlastní technologii výroby
metylesteru, několik středotlakých parních kotelen, zařízení
a stavbu transformátorových stanic, technologii průmyslového
lihovaru, technologii průmyslového zpracování odpadních tuků
a olejů, veřejné i vnitropodnikové čerpací stanice pohonných hmot,
skladovací nádrže pro kapalné látky, přečerpávací stanice a další.

 

Při své činnosti nezanedbáváme ani vlastní výzkum a vývoj nových
technologií.
Od roku 2006 se zaměřujeme na obnovitelné zdroje energie.
Navrhujeme, projektujeme, dodáváme a stavíme zařízení na využití odpadního
tepla a slunečního záření k výrobě elektřiny. 
Zajímavou aplikací je využití odpadů ze zpracování použitých tuků
a olejů pro pohon kogeneračních jednotek.
Naše společnost spolupracuje se širokou škálou tuzemských i zahraničních
dodavatelů, u kterých stavíme především na tradici a osvědčené kvalitě
v příslušných oborech.

 

Při své práci nezapomínáme ani na důsledné vzdělávání našich spolupracovníků
a sledování nejnovějších trendů světových technologií. Vývoj nových aplikací
probíhá v těsném kontaktu s Českým vysokým učením technickým v Praze,
Zemědělskou univerzitou v Praze a několika akreditovanými laboratořemi.

 

Našim zákazníkům nabízíme řešení záměru na klíč, to znamená od počáteční
projektové dokumentace, přes jednání s orgány státní správy až po závěrečná
schvalovací řízení, provedení zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a provozně
asistenční dohled, podle přání i trvalý.

 

Na realizace poskytujeme prodloužené záruky, u vybraných produktů až na 20 let